Hrvatska

Health Level Seven

Skupštine udruge

Skupštine udruge održavaju se redovito barem jednom godišnje na lokaciji FER-a (sjedište udruge). U nastavku se članovi (zaštićeni dio portala dostupan nakon prijave) mogu informirati o zaključcima svake skupštine.