Hrvatska

Health Level Seven

Poziv na HL7 radionicu - 13.11.2019

Pridružite nam se na poludnevnoj radionici i saznajte najnovije informacije iz HL7 svijeta!

HL7 predstavlja ključan čimbenik u cilju ostvarenja interoperabilnosti ICT sustava u zdravstvu. Implementacije bazirane na HL7 normama nalazimo na svim razinama zdravstvene zaštite, od ordinacija primarne zdravstvene zaštite, preko bolničkih i specijaliziranih ustanova, pa do nacionalnih sustava, mobilnih tehnologija i telemedicine. Također, HL7 norma eksplicitno je navedena i u svim strateškim dokumentima Vlade RH koji se tiču digitalizacije zdravstvenog sustava, kao što su akcijski planovi i programski okviri izgradnje eZdravstva u RH.

Međutim, put od prepoznavanja važnosti o HL7 normi, do sveobuhvatnog, transparentnog i efikasnog korištenja iste nije jednostavan. Kao rezultat, često se nalazimo u situacijama kada sustavi nisu automatski interoperabilni, odnosno kako je potrebno uložiti dodatne napore u osiguranju kvalitete i razmjene informacija. Važno je naglasiti da znanje o HL7 normi treba kontinuirano nadograđivati, i to na razini svih dionika sustava, kako bi se pravilno upravljalo navedenim izazovima. No onda ta znanja postaju konkurentna ne samo u lokalnoj sredini, nego i šire, što predstavlja dodatnu motivaciju u tome smjeru.

HL7 Hrvatska, kao službena predstavnica HL7 udruge u RH, organizira radionicu koja će odgovoriti na neka od pitanja gore. Pridružite nam se u radu i diskusiji, kako bismo zajedno gradili bolji zdravstveni sustav i konkurentna rješenja na tržištu.

Lokacija: IN2 Zagreb (City Plaza, Marohnićeva 1/1, Zagreb)

Predviđeni raspored događanja:

13:30 – 14:00 Registracija, kava dobrodošlice

14:00 – 14:30 Pozdravni govor te osvrt na HL7 HR – doc.dr.sc. Miroslav Končar, Predsjednik HL7 Hrvatska

14:30 – 15:00 Pozvano predavanje predstavnika HL7 Inc - Mr. Charles Jaffe, Chief Executive Officer, HL7 International

15:00 – 16:00 Primjeri iz prakse

1) Kingodm of Saudi Arabia Nursing Homes project by IN2

2) Medication management and stock control integration through HL7  FHIR (Better)

3) Open slot - to be announced

16:00 – 16:30 Diskusija, prijedlozi, ideje, rasprava

17:00 – 19:00 Certifikacijski ispit*

*minimalno 2 kandidata za održavanje certifikacijskog ispita

Prijave za certifikacijski ispit na secretary@hl7.hr. Rok za prijave 21.10.2019.

Radionica je besplatna za sve sudionike.

S poštovanjem,

Doc.dr.sc. Miroslav Končar

HL7 Hrvatska, predsjednik