Hrvatska

Health Level Seven

Osnovne informacije

HL7 Inc predstavlja vodeću normizacijsku inicjativu u području medicinske informatike. Norma predstavlja osnovni podatkovno-komunikacijski protokol za izmjenu kliničkih, administrativnih i financijskih podataka o pacijentu, kako na razini pojedine ustanove i centra skrbi, tako izmjeđu različitih organizacija na regionalnim, nacionalnim i internacionalnim razinama. HL7 je istovremeno ime udruge te ime norme.

Udruga je originalno osnovana 1987. u SAD-u, međutim danas se radi o globalnoj organizaciji sa više od 3000 članova diljem svijeta. Norme i specifikacije koje izglasava HL7 nose nazive HL7v2, HL7v3, HL7 CDA, od kojih su većina prihvaćene i od ISO svjetske krovne normizacijske udruge.

Što je HL7 Hrvatska?

 HL7 Hrvatska je neprofitna udruga osnovana 2003. godine. Prema Statutu i ugovoru koje HL7 Hrvatska ima sa HL7 Inc, ova udruga je punopravna članica svjetske obitelji HL7 podružnica diljem svijeta (trenutno više od 30 zemalja na gotovo svim kontinentima), te ima jedinstven zadatak promicanja važnosti, edukacije, lokalizacije i distribucije HL7 norme na području Republike Hrvatske. HL7 Hrvatska, kao i HL7 Inc, bazira se na dobrovoljnom radu stručnjaka iz različitih sfera primjene informatike u zdravstvu, počevši od korisnika, vlasnika sustava, studenata, do institucija i dobavljača rješenja. Udruga je također autorizirana za provođenje certifikacije stručnjaka na području HL7 znanja, čime osigurava kvalitetu projekata i primjene rješenja u projektima informatizacije zdravstva.

Zašto je dobro učlaniti se u rad HL7 Hrvatska?

 HL7 norma sastavni je dio svih projekata informatizacije u Hrvatskoj i svijetu. Projekti poput informatizacije bolnica, primarne zdravstvene zaštite, cezih.hr i javnog zdravstva, ali i vodeći projekti u EU i šire koriste HL7 normu za definicije poslovnih procesa, podatkovnih modela i komukacijskih protokola za izmjenu podataka. Svi članovi HL7 Hrvatske imaju jedinstvenu priliku sudjelovati u radu udruge prema njenom Statutu. U vidu odnosa koje HL7 Hrvatska ima sa matičnom organizacijom u SAD-u, članovi HL7 Hrvatske imaju ažuran pristup zadnjem normativnom sadržaju dostupnih HL7 specifikacija. Nadalje, kroz rad udruge, članovi imaju mogućnost saznati zadnje napretke, ideje i dostignuća iz područja primjene, gdje su posebno zanimljiva implementacijska iskustva u zemljama EU, SAD-a i šire, koji se bave sličnim problemima. Također, članovi udruge imaju priliku koristiti pogodnosti oko edukacije, i to kroz nekoliko razina – pristup edukacijskim sadržajima dobivenim od HL7 Inc centrale, te različite razine popusta prilikom sudjelovanja na HL7 edukacijskim skupovima i kongresima. Posebno želimo istaknuti pogodnosti koje imaju naši organizacijski članovi – ta razina suradnje uključuje neograničeno korištenje norme unutar vlastite kuće, bilo prilikom projektnih aktivnosti unutar zdravstvenih organizacija, tako i prilikom izrade HL7 kompatibilnih rješenja.