Hrvatska

Health Level Seven

Što je HL7

Kratki i sažeti osvrt na HL7. Od norme do udruge, od povijesti do današnje interoperabilnosti, od toga što želimo postići do izvedenih projekata. Pročitajte u ovom kratkom dokumentu našeg predsjednika.

Cijeli dokument je na ovom linku

 

HL7 (Health Level 7) Inc predstavlja vodeću normizacijsku inicijativu u području medicinske informatike. Vođeni vizijom svijeta u kojem je siguran pristup točnim medicinskim informacijama osiguran gdje i kad treba, udruga se bavi izradom otvorenih normi, te njihovom promocijom, edukacijom i primjenom u svrhu interoperabilnosti medicinskih sustava i aplikacija u najširem smislu riječi.

Udruga je osnovana sad već daleke 1987. godine, kada su se pojavile prve potrebe za razmjenom informacija između sustava kao što su administracija pacijenta, laboratorijski sustavi, otpust pacijenta iz bolnica, i slično. Danas je HL7 nezaobilazni čimbenik kvalitete bilo kojeg informatičkog rješenja u zdravstvu, gdje sama udruga okuplja preko 1600 stručnjaka prilikom izrade norme, i preko 500 korporativnih članova, od državnih institucija, pružatelja skrbi, osiguravatelja, konzultantskih organizacija i naravno dobavljača rješenja.

HL7 norma predstavlja osnovni podatkovno-komunikacijski protokol za izmjenu kliničkih, administrativnih i financijskih podataka o pacijentu, kako na razini pojedine ustanove i centra skrbi, tako između različitih organizacija na regionalnim, nacionalnim i internacionalnim razinama. Ono što posebno čini HL7 jakim je široka paleta primjene, i broj implementacijskih rješenja na tržištu. Tako unutar bolničkih sustava najčešće nalazimo na implementacije inačice 2 HL7 norme (HL7v2.x), koja je izuzetno efikasan mehanizam povezivanja sustava unutar jedne institucije. Kad govorimo o među-institucionalnim komunikacijama, od povezivanja bolnica do nacionalnih implementacija Elektroničkog zdravstvenog zapisa (EZZ) i međudržavne komunikacije, tu prevladavaju implementacije HL7 Clinical Document Architecture (CDA), te HL7 inačica 3. Međutim, unazad 10 godina poseban zamašnjak se dogodio uvođenjem HL7 FHIR norme (Fast Healthcare Interoperable Resources), koji snažno i efikasno prati najnovije tehnološke trendove i zadovoljava potrebe izrade komunikacijskih sučelja u mobilnom svijetu i računalstvu u oblaku. Svi vodeći tehnološki dobavljači jasno su se obvezali podržati HL7 FHIR normu, i time omogućiti sigurnu i normama podržanu razmjenu kliničkih informacija za dobrobit pacijenta. Samim time očekuje se da će sve novije implementacije koristiti HL7 FHIR normu, kako unutar pojedinih zdravstvenih institucija, tako i među-organizacijskim komunikacijama, mobilnim aplikacijama i povezivanjima samog pacijenta u sustav.

Organizacijski, HL7 funkcionira kao neprofitna udruga, i kroz niz radnih skupina i tehničkih odbora donosi smjernice i izglasava sadržaj norme. U taj su proces uključeni članovi HL7 udruge čije se uloge transparentno odobravaju glasovanjem, te se u pravilu radi o vodećim stručnjacima u pojedinim domenama. Međutim, u smislu promocije, lokalizacije i pravilnog korištenja norme u pojedinim državama, ključnu ulogu imaju HL7 podružnice (engl. HL7 Affiliates). Radi se također o neprofitnim udrugama na razini pojedine regije i države, koji nakon iskaza interesa i dubinske analize od strane HL7 udruge, potpisuju Affiliate Agreement čime službeno ulaze u HL7 obitelj, na način da dijele viziju, misiju i sva pravila rada kao i matična udruga.